krb – je určen k příležitostnému vytápění. Jeho hlavní funkcí je navození atmosféry díky zprostředkování pohledu na plameny.

kamna – individuálně stavěná kamna jsou navržena zákazníkovi na míru. Jejich hlavní funkce je vytápění. Díky vysoké účinnosti jsou šetrné k životnímu prostředí a pohodlné k obsluze.

sporák – neboli kuchyňská kamna slouží v první řadě k přípravě pokrmů. Slouží k vaření, pečení či sušení jejich druhotná funkce je vytápění kuchyně a přilehlých prostor.

krbová kamna – průmyslově vyrobená a hotová dopravená na místo určení.

pec – je určena k pečení chleba či pizzy.

sálavé teplo – sálání je přenos tepelné energie pomocí elektromagnetického záření. Teplejší objekt ohřívá chladnější vyzařováním tepla, které se šíří všemi směry přímo od zářícího tělesa (např. sluneční záření).

teplovzdušná konvekce – otevřený teplovzdušný systém. Přenos tepla pomocí pohybu ohřátého vzduchu. Teplý vzduch ohřátý topidlem je samotíží nebo ventilátorem přesouván do míst, která chceme vytápět. Vzduch se ohřívá uvnitř topidla rozehřátým pláštěm krbové vložky.

hypokaust – hypokaustní systém vytápění. Uzavřený teplovzdušný systém, kde je pro přenos tepla od topidla do jiných prostor použit ohřátý vzduch, který na místě určení předá teplo sálavé části topidla. teplo je do prostoru předáno sáláním. Ohřátý vzduch uvnitř topidla nepřijde do styku se vzduchem ve vytápěném prostoru.

teplovodní vytápění – přenos tepla do vzdálenějších míst je proveden přesunem ohřáté vody nebo jiného média. Kde je pomocí radiátorů či podlahového topení předáno do prostoru.

CPV , EPV – centrální přívod vzduchu, externí přívod vzduchu. Systém přivádějící vzduch potřebný pro hoření z exteriéru. Vzduch potřebný pro hoření není odebírán z místnosti s topidlem.

automatická regulace hoření – zařízení, které na základě informací ze senzorů na topidle pomocí klapky optimalizuje množství vzduchu potřebné pro hoření v každém jeho okamžiku. Zvyšuje tak účinnost spalování a prodlužuje životnost topidla.