varianta s římsou,

římsu z původního krbu nepůjde požít kvůli jiným rozměrům